• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Bedrijfsgegevens

* Aantal actieve mensen werkzaam op de deelnemende site, los van statuut, zowel voltijds als deeltijds en dit op de dag van inschrijving. Open Bedrijvendag behoudt zich het recht voor dit aantal te controleren.